phien-dich-đa-ngữ
TƯ VẤN LÀM LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Quy trình yêu cầu cấp lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam cư trú tại Hà Nội
 

Thủ tục số 46

Yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam hiện đang cư trú tại Hà Nội

Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân thông tin vào đơn yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận một cửa) – Sở Tư pháp Hà Nội.

Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hoàn toàn hợp lệ, cán bộ tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ phải hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Bộ phận một cửa vào sổ tiếp nhận, chuyển hồ sơ tới Phòng Lý lịch Tư pháp để giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng Lý lịch tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và tiến hành giải quyết theo quy định và chuyển kết quả sau khi giải quyết tới bộ phận một cửa đúng thời gian quy định.

Trường hợp khi tiến hành giải quyết phát hiện hồ sơ cần tiến hành xác minh hoặc bổ sung hồ sơ thì Phòng Lý lịch tư pháp thông tin kịp thời tới bộ phận một cửa để thông báo hoặc hẹn lại thời gian giải quyết(nếu cần) cho công dân.

           Bước 5: Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả từ Phòng Lý lịch tư pháp, vào sổ và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Cách 1: Người có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.

Cách 2: Người có yêu cầu cấp phiếu lý lịc tư pháp  mà không có điều kiện trực tiếp đến Sở Tư pháp để nộp hồ sơ, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay.

Chú ý: Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

Trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, con, vợ, chồng, của người ủy quyền, thì giấy ủy quyền được thay thế bằng giấy tờ chứng minh mối quan hệ.

Nơi tiếp nhận:  Bộ phận một cửa - Sở Tư pháp TP Hà Nội.

Địa chỉ : Số 1B – Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội

   

Thành phần hồ sơ

 

A. Trường hợp nộp trực tiếp:

1.  Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu

2.   Sổ hộ khẩu gia đình tại Hà Nội  và Giấy chứng minh nhân dân

         Chú ý: Trong trường hợp không có nơi thường trú thì nộp sổ tạm trú.

 

B. Đối với trường hợp ủy quyền

1.  Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu.

2.   Sổ hộ khẩu gia đình tại Hà Nội  và Giấy chứng minh nhân dân của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

3.   Bản chính Văn bản ủy quyền được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng.

Chú ý: Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, con của mình thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ để chứng minh mối quan hệ (ví dụ : giấy khai sinh; giấy đăng ký kết hôn).

4 .  Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của người được ủy quyền.

Giấy tờ trong hồ sơ nộp là bản sao chứng thực hoặc bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu.

Số lượng

02 bộ.

Thời hạn giải quyết

 1. Trường hợp công dân Việt Nam chỉ cư trú duy nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội, không có sự thay đổi nơi cư trú  : 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          2. Trường hợp công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi khác nhau hoặc đã có thời gian cư trú ở nước ngoài, hoặc phải xác minh về điều kiện đương nhiên xóa án tích :  30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

 • Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

          - Công dân Việt Nam không có nơi thường trú nhưng có đăng ký tạm trú dài hạn tại Hà Nội.

Cơ quan thực hiện TTHC

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp TP Hà Nội.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lý lịch tư pháp – Sở Tư pháp TP Hà Nội.

          - Cơ quan phối hợp: Công an thành phố Hà Nội (Phòng PC53); Các cơ quan tiến hành tố tụng và UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện TTHC

 • Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 hoặc số 2
 •  Phiếu số 2 chỉ cấp cho công dân khi công dân có yêu cầu

      Số lượng Phiếu Lý lịch Tư pháp được cấp theo yêu cầu của công dân

         - Trường hợp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải trả lời bằng văn bàn và nêu rõ lý do từ chối.

Lệ phí

 • 200.000đ/lần/người (Hai trăm nghìn đồng )
 • 100.000đ/lần/người (Một trăm nghìn đồng) : đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ.

 

Trường hợp được miễn lệ phí:

+ Người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật

 

+ Người cư trú tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 1. Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 03/TP-LLTP)
 2. Đơn yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp (dùng cho trường hợp ủy quyền ) (mẫu số 04/TP-LLTP)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 1. Không được sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp của người khác trái pháp luật, xâm phạm bí mật đời tư của cá nhân.
 2. Không được giả mạo giấy tờ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp
 3. Không được tẩy xóa, sửa chữa, giả mạo Phiếu Lý lịch tư pháp.
 4. Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục.

CHÚ Ý: Đối với trường hợp công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú thì nộp hồ sơ tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia – Bộ Tư pháp

Địa chỉ: Số 58 – 60, Trần Phú , Ba Đình, Hà Nội

 

Căn cứ pháp lý

 1. Luật Lý lịch tư pháp 2009
 2. Nghị định 111/2010/NĐ–CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.
 3. Thông tư 13/2011/TT– BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

           4. Thông tư 174/2011/TT – BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

 
 
Thống kê truy cập
Dịch thuật, công chứng
giao nhận tận nơi
 
Thiết kế website
 
 
^